dd-mm-jjjj
Geef zo ruim mogelijk aan op welke dagen en tijden u de drumles zou kunnen volgen.
Start van de lessen
Lesjaar 2023 – 2024 start in week 36.

Duur van een cursusjaar
Een lesjaar omvat 36 lesweken in de periode september tot en met juli.

Aanmelden
Je mag op elk moment in het lesjaar een proefles aanvragen en instromen.

Opzegtermijn
Je hebt een termijn van 1 maand om de cursus op te zeggen.

Verlenging
Je dient je bij voortzetting van de lessen, opnieuw aan te melden door middel van het invullen en ondertekenen van een (her-) aanmeld-formulier.

Uitval van lessen
Uitval van lessen door de docent (ziekte, bijscholing, examens e.d.) geeft niet automatisch recht op restitutie van het lesgeld. In eerste instantie worden de lessen ingehaald of wordt er een vervanger ingezet. Indien onverhoopt meer dan 2 lessen door afwezigheid van een docent zijn vervallen, vindt restitutie van lesgeld plaats aan het einde van het cursusjaar.

Verzuim van de leerling
Ik word graag minimaal 24 uur van te voren op de hoogte gebracht over het verzuim van een leerling. De leerling heeft recht op twee inhaallessen per jaar (1 les in geval van 10 lessen). Daarna worden de lessen niet ingehaald.

Betaling
Jouw docent neemt contact met je op over de betalingen.