Start van de lessen
Lesjaar 2022 – 2023 start op week 36.

Duur van een cursusjaar
Een lesjaar omvat 35 lesweken in de periode september tot en met juni.

Aanmelden
Je mag op elk moment in het lesjaar een proefles aanvragen en instromen.

Opzegtermijn
Je hebt een termijn van 1 maand om de cursus op te zeggen.

Verlenging
Je dient je bij voortzetting van de lessen, opnieuw aan te melden door middel van het invullen en ondertekenen van een (her-) aanmeld-formulier.

Uitval van lessen
Uitval van lessen door de docent (ziekte, bijscholing, examens e.d.) geeft niet automatisch recht op restitutie van het lesgeld. In eerste instantie worden de lessen ingehaald of wordt er een vervanger ingezet. Indien onverhoopt meer dan 2 lessen door afwezigheid van een docent zijn vervallen, vindt restitutie van lesgeld plaats aan het einde van het cursusjaar.

Verzuim van de leerling
Wij worden graag minimaal 24 uur van te voren op de hoogte gebracht over het verzuim van een leerling. De leerling heeft recht op twee inhaallessen per jaar (1 les voor een 10 lessen pakket). Daarna worden de lessen niet ingehaald. Inhaallessen worden aan het einde van het seizoen ingehaald.

Betaling
Jouw docent neemt contact met je op over de betalingen.