MoreTHOUGHTS

Schrijven is mijn manier om te zeggen “Ik was erbij en dit is wat ik zag”.

In deze rubriek vind je al mijn geschriften over de meest uiteenlopende onderwerpen.